2020 වසර ඩිජිටල් ගනුදෙනු වර්ෂය....

January 30, 2020

 

 

ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව විසින් 2020 වසර ඩිජිටල් ගනුදෙනු වර්ෂය ලෙස හඳුන්වා තිබේ.මුදල් භාවිතය අවම කරමින් ඩිජිටල් ගෙවීම් ක්‍රම සඳහා ජනතාව හුරුකරවීම මෙහි අරමුණයි.ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව , 2020 වසර ඩිජිටල් ගනුදෙනු වර්ෂය ලෙස හඳුන්වා ඇති අතර ඒ පිළිබඳ මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීම ඊයේ(2020.01.29) සිදුකෙරුණි.
මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වු ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ, ගෙවීම් හා පියවීම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ
ධර්ම ශ්‍රී කුමාරතුංග මහතා පවසා සිටියේ, ජල විදුලිපත් හා අනෙකුත් බිල්පත් හා රක්ෂණ වාරික ගෙවීම් තමන් සිටින ස්ථානයේ සිට පාරිභෝගිකයාට ගෙවීම් කළ හැකි බව ද පැවසීය.

මේ වන විට බැංකු විසින් මිලියන 23කට වඩා ප්‍රමාණයක් හර කාඩ්පත් නිකුත් කර ඇති බවත් පැවසු ඒ මහතා, හැකි සෑම අවස්ථාවක දීම මෙම හර කාඩ්පත් තමන්ගේ ගෙවීම් කටයුතු සඳහා භාවිතා කරන ලෙසත් ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.
ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව විසින් 2018 වර්ෂයේ දී QR කේත අංක හඳුන්වා දුන් බවත් පැවසු ඒ මහතා, ඒ අනුව බැංකුවලට කොමිස් මුදල 0.5 %කින් අඩුකරන්න දැනුම් දුන් බවත් පැවසීය.

නමුත් මෙම සංකල්පය මහජනතාව තුළට නොගියේ නම් මුදල් භාවිතය වැඩි වෙන බවත්, එහිදී මුදල් අච්චු ගැසීමට විශාල මුදලක් වැය වෙන බවත් එය අඩු කර ගැනීම සඳහා මෙවැනි ඩිජිටල් ක්‍රමවේදයන් යෝග්‍ය බවත් ඒ මහතා කියා සිටියේය.
එමෙන්ම මහ බැංකුව වශයෙන් ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ, මුදල් භාවිතය අඩු කර කාඩ් හෝ වෙනත් ක්‍රමවේදයන් හඳුන්වා දී එයට ජනතාව හුරු කිරීම බවත් ඒ මහතා පැවසීය.

Share on Facebook
Share on Twitter