කොරෝනා වෛරසය  ආසාදනය වීම වළක්වා ගැනීමට නම් ,

January 29, 2020

 

ලොව බොහෝ රටවල දැනටමත් ව්‍යාප්ත වී ඇති කොරෝනා වෛරසය  ආසාදනය වීම වළක්වා ගැනීමට අපේ රටෙත් බොහෝ දෙනා දැඩි අවධානයෙන් පසුවෙයි.

වෛරසය ආසාදනය වීම වලක්වා ගැනීම සඳහා වෛද්‍යවරුන් ඉදිරිපත් කර ඇති නිවැරදි ක්‍රමවේද කීපයකි.

එනම්, 
       *දෑත් හොඳින් සබන් යොදා පිරිසිදු කිරීම හෝ දෑත් සේදීම සඳහාම නිර්මාණය කළ දියරයක් ඒ සඳහා භාවිත කිරීම වඩා 
        සුදුසුයි.

       *කහිනවිට හෝ කිවිසුම් යවන විට නාසය ආවරණය කරගැනීම ඒ සඳහා ටිෂූ හෝ ඔබේ බාහුව හෝ වැලමිට භාවිත කිරීම.

       *ටිෂූ භාවිතයෙන් පසු ආවරණයකට එය බැහැර කිරීම.

       *සතුන් ස්පර්ශ කිරීමෙන් වැළකීම.

       *මහජනයා ගැවසෙන ස්ථානවල කෙළ ගැසීමෙන් වැළකීම හා උණ හා කැස්ස සහිත පුද්ගලයින්ගේ ප්‍රවේශම් වීම.

නමුත් ගතවූ පැය 24 තුළ එම  සංඛ්‍යාව 1700 කින් පමණ ඉහළ ගිහින් තිබේ.ඒ අනුව චීනයෙන් මේ වන විට වාර්තා වන කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව 4500කට අධිකයි.පැය 24ක් තුළ මේ සංඛ්‍යාව ඉහළ ගිය ප්‍රමාණය ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත්තොත්