එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඉදිරියේදී තවත් කොටස් කිපයකට බෙදී යයි.

January 22, 2020

 

 

මහනුවර පැවති  මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් රාජ්‍ය අමාත්‍ය තිලංග සුමතිපාල මහතා සඳහන් කළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඉදිරියේදී තවත් කොටස් කිපයකට බෙදී යනු ඇති බවයි.


එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් රාජ්‍ය අමාත්‍ය තිලංග සුමතිපාල මහතා මේ බව පැවසීය.

“වික්ෂය පරාජය බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි දිනලා ඉන්නේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තාම නායකයා කවුද කියලා දන්නේ නෑ. අගමැති අපේක්ෂකයා දන්නේ නෑ. සමහර අය හඬපට එක්ක හිරවෙලා ඒවට විනය ක්‍රියාමර්ග ඇවිල්ලා“
 

Share on Facebook
Share on Twitter