රුහුණේ ආරක්ෂාව තර කෙරේ.....

July 10, 2019

රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ මහා ශිෂ්‍ය සංගමයේ සිසුන් සහ එහි අනධ්‍යන සේවකයින් අතර ඇති වූ ගැටුමක් නිසා මේ වන විට සරසවියේ ආරක්ෂාව තර කර තිබේ. 

 

රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ මහා ශිෂ්‍ය සංගමයේ සිසුන් සහ එහි අනධ්‍යන සේවකයින් අතර ඇති වූ බහින් බස්වීමක් දුරදිගයාමෙන් ගැටුම ඇතිවිය.

 

 

එම ගැටුමෙන් තුවාල ලැබු සිසුන් 10දෙනෙක්, අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල සේවකයෙක් සහ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආරක්ෂක අංශ නිලධාරියෙක් මේ වන විට මාතර මහ රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබයි. 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts