රක්න ලංකා සභාපති තවදුරටත් රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට....

July 9, 2019

පාවෙන අවි ගබඩාවක් පවත්වාගෙන යාමේ සිද්ධියට අදාලව
අත් අඩංගුවට ගත් "රක්නා ලංකා "

 

ආයතනයේ සභාපති
වික්ටර් සමරවීර ජූලි මස 19 වනදා තෙක් රක්ෂිත බන්ධනාගාර
ගත කිරීමට ගාල්ල මහෙස්ත්‍රාත් හර්ෂණ කැකුණවෙල
මහතා නියෝග කළා.....

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts