රෝස නගරය ලෝක උරුමයක් වෙයි......

July 8, 2019

ඉන්දියාවේ රාජස්ථාන් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි ජායිපූර් නගරය යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම නගරයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

 

මෙම නගරය රෝස නගරය යනුවෙන් ද හැඳින්වේ.

 

මෙය ඉන්දියාවේ ලෝක උරුම ලැයිස්තුවට එක්වූ දෙවැනි නගරයයි.

 

 

මේ බව නිවේදනය කරනු ලැබුවේ, පසුගිය සෙනසුරාදා පැවති 43වැනි යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම කමිටු රැස්වීමේදී.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts