ජනපති අතින් ඇගයිම් පත් ප්‍රදානයක්....

July 8, 2019

 

මොරගහකන්ද,කළුගඟ ව්‍යාපෘතිය දායාද කිරීමට කැපවූවන් අගය කරමින් ප්‍රශස්ථ සේවා ඇගයීම් සහතික ප්‍රදානය ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයේන අද සිදු කිරීමට නියමිතයි....

 

ඒ මොරගහකන්ද ජලාශ පරිශ්‍රයේදී. මොරගහකන්ද - කළුගඟ සංවර්ධනය ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කෙරුණේ, ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ මගපෙන්වීමෙනි.......

 

 2007 වර්ෂයේ ආරම්භ කෙරුණු එහි ප්‍රධාන අරමුණ වූයේ උතුරු මැද, නැගෙනහිර හා මධ්‍යම පළාත්වල ජනතාවට පානීය ජලය ලබාදී එම පළාත්වල සියලු කුඹුරු ඉඩම් යල - මහ අස්වැද්දීමට අවශ්‍ය වාරි ජලය සැපයීමටයි. වයඹ ඇළ ව්‍යාපෘතිය මගින් වැව් 303කට ජලය සැපයේ....

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts