පුද්ගලයින් 363 ක් අත් අඩංගුවට....

July 6, 2019

අද (06) උදෑසන 6න් අවසන් වූ පැය 24ක කාලය තුල බීමත් රියදුරන් 363ක් පොලිස් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

 

දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක බීමත් රියදුරන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ විශේෂ මෙහෙයුම අතරතුර දී මෙම බීමත් රියදුරන් අත් අඩංගුවට

 

 ගෙන ඇති බවයි පොලිස් මූලස්ථානය පවසන්නේ

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts