උතුරට තද සුළං.....

July 6, 2019

උතුරු පළාතේ විටින් විට පැයට කිලෝ මීටර් 60 දක්වා තද සුළං ඇති විය හැකි බව කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි.

උතුරු පළාතේ ත්‍රිකුණාමලය, හම්බන්තොට, සහ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කවලත් විටින් විට පැයට කිලෝ මීටර් 40 දක්වා තද සුළං ඇතිවිය හැකි බවත් කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts