දුම්රිය වර්ජනය අවසන්...

July 5, 2019

දුම්රිය වෘත්තීය සමිති ආරම්භ කළ හදිසි වැඩ වර්ජනය අත්හිටුවීමට දුම්රිය වෘත්තීය සමිතිය විසින් ඊයේ දින තීරණය කරනු ලැබුවා...

 

බීමතින් රාජකාරී කළ වෘත්තීය සමිති ලේකම්වරයෙකුට එරෙහිව විනය පියවර ගත් දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරිවරයාට විරුද්ධව, ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේ බලධාරීන් විවිධ බලපෑම් කරන බවට පවසමින් දුම්රිය වෘත්තීය සමිති විසින් වැඩ වර්ජනය ක්‍රියාත්මක කළේ, පසුගියදා (03)

 

 මධ්‍යම රාත්‍රී සිටයි.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018