61 දෙනෙකුගෙන් යුත් යුධ හමුදා කණ්ඩායමක් දකුණු සූඩානයට......

July 3, 2019

එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක කටයුතු සඳහා 61 දෙනෙකුගෙන් යුත් යුද හමුදා කණ්ඩායමක් අද දකුණු සුඩානය බලා පිටත්ව ගියේය.

 

නිලධාරීන් 11ක් හා සෙසු නිළයන් 50ක් මීට අයත්.

 

පිටත්ව ගිය කණ්ඩායමේ වැඩි පිරිසක් යුද හමුදා වෛද්‍ය බලකාය, ප්‍රවාහන බලකාය නියෝජනය කරන බවටයි සදහන් වන්නේ...

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018