එංගලන්තය සහ නවසීලන්තය අතර තරඟය අදයි....

July 3, 2019

ලෝක කුසලාන එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරගයක් අද (03) පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.

 

ඒ එංගලන්ත කණ්ඩායම සහ නවසීලන්ත කණ්ඩායම අතර තරගයයි.

 

නවසීලන්ත කණ්ඩායම මේ වන විට සහභාගී තරග 08න් තරග 05ක් ජය ගනිමින් ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ තෙවන ස්ථානයේ පසු වන  අතර  තරග 08කට සහභාගී වී ඉන් තරග 05ක් ජයගනිමින් ලකුණු 10ක් ලබා ගමිනින් එංගලන්ත කණ්ඩායම ප්‍රසාද දකුණු සටහනේ පසුවන්නේ සිව්වන ස්ථානයෙයි...

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload