හම්බන්තොට නව දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල ජනපති අතින් ජනතා අයිතියට...

July 2, 2019

රට තුළ සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජනතාවක් බිහිකිරීමට ප්‍රතිකාර මෙන්ම නිවාරණ අංශ ද ශක්තිමත් විය යුතු බව ජනාධිපතිතුමා පෙන්වා දෙයි.

එබැවින් සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ඉදිරි සැලසුම්වල දී රෝග වැළැක්වීමේ සහ නිවාරණය කිරීමේ අංශ සඳහා ද ප්‍රමුඛතාවයක් හිමිවීමේ වැදගත්කම ජනාධිපතිතුමා පෙන්වා දුන්නේය.

ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ හම්බන්තොට ඉදිකරන ලද අංග සම්පූර්ණ නව රෝහල ජනතා අයිතියට පවරාදීමේ අවස්ථාවට ඊයේ 

 

 

 

 

 

 

 

 (01) පස්වරුවේ එක් වෙමිනි.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload