අනිවාර්ය නිවාඩු යැවූ පොලිස්පතිවරයාත් රෝහල්ගත කෙරේ....

July 2, 2019

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කැඳවා තිබූ අනිවාර්ය 
නිවාඩු යැවූ පොලිස්පති ජයසුන්දර මහතාද අද උදෑසන  
නාරාහේන්පිට පොලිස් රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති බවට 
වාර්තා වනවා...

කෙසේ වෙතත් මොහුගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පරීක්ෂා කෙරෙමින් පවතින
බවයි වැඩි දුරටත් සඳහන් වන්නේ...

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter