ශ්‍රී ලංකාවට තීරණාත්මක තරගයක් අද.....

June 28, 2019

ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ ශ්‍රී ලංකා 
කණ්ඩායම මුහුණ දෙන තීරණාත්මක තරඟයක් අද
චෙස්ටර්ලිහිදී පැවැත්වීමට නියමිතයි...

 

ඒ දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සමගයි...

 

 

 

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අවසාන පූර්ව වටය පිළිබඳ 
බලාපොරොත්තුවක් රඳවා ගැනීමට නම් අද තරඟය  ජයග්‍රහණය 
කළ යුතු අතර ලකුණු 6 ක් ලබා ගනිමි
මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 7 වන ස්ථානයේ පසු වෙයි....

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018