යළිත් දුම්රිය වර්ජනයකට සූදානම්...

June 27, 2019

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පැය 24 ක වැඩ වර්ජනයක නිරත බවට 
දුම්රිය වෘත්තීය සමිති ප්‍රකාශ කරයි...

 

කෙසේ වෙතත් සිය ගැටලු වලට නිසි පිළිතුරු ලබා

 

දෙන තෙක් 
සෑම බ්‍රහස්පතින්දා දිනකම  මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට එක් දිනක
වැඩ වර්ජනයක නිරත වීමට මොවුන් තීරණය කර ඇත...

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018