බලපත්‍ර රහිත සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානයක් වටලයි....

June 27, 2019

බලපත්‍ර නොමැතිව කඩුවෙල,කොරතොට ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන ගිය සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානයක් සොයා ගැනීමට විශේෂ කාර්ය බලකායේ සංවිධානාත්මක අපරාධ මර්දන ඒකකය ඊයේ සමත් විය.

 

සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

 

මෙම මධ්‍යස්ථානය සොයා ගැනුණේ කඩුවෙල, වැලිවිට ප්‍රදේශයේ නිවසක් පරීක්ෂා කිරීමේ දී. එහිදී එහි සිටි පිලිපීන ජාතික කාන්තාවක් හා ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුගෙන් සිදු කළ ප්‍රශ්න කිරීමක දී මෙම මධ්‍යස්ථානය සොයා ගත් බවයි, විශේෂ කාර්ය බලකායේ සංවිධානාත්මක අපරාධ මර්දන ඒකකය පවසන්නේ.ඔවුන් දෙදෙනා ද අත්අඩංගුවට ගැනිණ.

 

එහි තිබී සිම්පත් 32ක් එකවර භාවිත කළ හැකි උපකරණ කිහිපයක්, ජංගම දුරකථන 32ක් සිම් කාඩ්පත් දෙදහසක් ඇතුළු උපකරණ කිහිපයක්, ජංගම දුරකථන 32ක්, සිම් කාඩ්පත් දෙදහසක් ඇතුළු උපකරණ රැසක් සොයා ගැනිණ. 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018