කොදෙව්න් සහ ඉන්දීයානුවන් අතර තරඟය අදයි...

June 27, 2019

ලෝක කුසලාන එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ඉන්දීය කණ්ඩායම සහ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායම අතර තරගය අද  මැන්චෙස්ටර් හිදී  දැන්

 

පැවැත්වෙයි....

 

ඉන්දීය කණ්ඩායම තරගාවලියේ සහභාගී වන 06 වන තරගය මෙය වන අතර සහභාගී වූ තරග 05න් 04ක් ජයගැනීම හේතුවෙන් ඔවුන් ප්‍රසාද ලකුණු 09ක් හිමිකරගෙන ලකුණු සටහනේ තෙවැනි ස්ථානයේ පසු පසුවෙයි....

 

ප්‍රසාද ලකුණු  03ක් හිමිකරගත් බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායමට ලකුණු සටහනේ හිමිව ඇත්තේ 08 වන ස්ථානයයි

Share on Facebook
Share on Twitter