ගින්නකින් බෝට්ටු 40 ක් විනාශ වෙයි....

June 26, 2019

තංගල්ල , හුංගම ,ගුරුපොකුණ ධීවර වරායේ ඊයේ රාත්‍රියේ 

ඇතිවූ ගින්නකින් බෝට්ටු 40 ක් පමන විනාශ වී ඇති බවට 
වාර්තා වනවා..

රාත්‍රී 11.45 ට පමන හටගත් මෙම ගින්න තංගල්ල නගර සභාවේ
ගිනි නිවන ඒකකය ,හුංගම පොලිසිය සහ ප්‍රාදේශීයවාසීන් 
එක්ව නිවා දමා ඇත...

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts