පූජිතගේ පෙත්සම සළකා බැලීම 31 වනදා

June 24, 2019

තමන්ව අනිවාර්ය නිවාඩු යැවීමට ගත් තීරණය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බවට  ප්‍රකාශ කරන්නැයි ඉල්ලා  අනිවාර්ය නිවාඩු යවා ඇති පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා ඉදිරිපත් කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම ජුලි 31 සළකා බැලීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද නියම කළා...

 

ඒ පෙත්සම ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් හමුවේ අද කැඳවූ අවස්ථාවේදීයි...

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter