ලෝක කුසලානයේ ලංකාවට හිමි තැන....

June 22, 2019

ලෝක කුසලාන එක්දින ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ ප්‍රසාද 
ලකුණු සටහනේ පෙරමුණ ගැනීමට ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම 
සමත් විය...

ඒ ඔවුන් සහභාගි වූ තරඟ හයෙන් තරඟ 5 ක්ම ජයගෙන
ප්‍රසාද ලකුණු 10 ක් ලබා ගනිමිනි...

නවසීලන්ත කණ්ඩායම ලකුණු සටහනේ 2 වන ස්ථානයේ
පසු වන අතර ඔවුන් තරඟ 5 කට සහභාගි වී තරඟ 04 ක්
ජය ගෙන ඇත...

තෙවන ස්ථානය ලබාගත් එංගලන්ත කණ්ඩායමට 
හිමි ප්‍රසාද ලකුණු සංඛ්‍යාව 09 කි...

ලෝක කුසලාන එක් දින තරඟාවලියේ සිව්වන ස්ථානය
ඉන්දියාවටත් 5 වන ස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවත් හිමි කර ගෙන ඇත...

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018