අද ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජලය කැපෙයි....

June 22, 2019

හෙට දින පෙරවරු 9 සිට මධ්‍යම රාත්‍රිය තෙක් පැය 15 ක්
කොළඹ අවට ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල කප්පාදුවක්
සිදු කරන බවට ජාතික ජල සම්පාදන සහ ජලපවහන 
මණ්ඩලය  පවසයි...

අඹතලේ ජල පවිත්‍රාගාරයේ විදුලි පද්ධතියේ වැඩිදියුණු
කිරීමක් සදහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් 
විදුලිය විසන්ධි කිරීමත් ජුබ්ලි ජල සැපයුම් පද්ධතියේ 
අලුත්වැඩියා කටයුත්තක් හේතුවෙන් මෙම ජලකප්පාදුව
සිදුකරන බවටයි මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කරනුයේ...

ඒ අනුව කොළඹ ,දෙහිවල,ගල්කිස්ස,කෝට්ටේ ,කඩුවෙල මහ නගර සභා බල
ප්‍රදේශය මහරගම ,බොරලැස්ගමුව,කොළොන්නාව නගර සභා බල 
ප්‍රදේශය කොටිකාවත්ත ,මුල්ලේරියාව  ප්‍රාදේශීය බල ප්‍රදේශය
රත්මලාන සහ සොයිසාපුර මහල් නිවාස සංකීර්ණ සදහා
මෙලෙස ජල කප්පාදු කෙරේ...

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018