සාගර විශ්වවිද්‍යාලයේ නව උපකුලපතිවරයා පත් කෙරේ.

June 21, 2019

 

 

සාගර විශ්වවිද්‍යාලයේ නව උපකුලපති ලෙස මහාචාර්ය එන්.පී. රත්නායක මහතා පත් කෙරේ.

 

ඒ මහතා ඊයේ 

 

 (20) පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා අතින් සිය පත්වීම් ලිපිය ලබා ගත්තේ ය

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts