මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණයට සතියක්....

June 21, 2019

මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය හා ප්‍රවාහනයට එරෙහි ජාත්‍යන්තර දිනය නිමිත්තෙන් ජාතික මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

එය ඉදිරි සතියේ සිට ජූලි මස 01 වැනි දින දක්වා  ක්‍රියාත්මක කිරීමට ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය තීරණය කර ඇත.

මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය හා ප්‍රවාහනයට එරෙහි ජාත්‍යන්තර දිනය ලබන 26 වැනි දිනට යෙදී තිබේ.

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ සතියේදී පුනරුත්තාපනය ඉලක්ක කර ගත් ප්‍රධාන වැඩසටහන් 09 ක් පළාත් කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් පැවැත්වීමට  ද නියමිතයි.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018