රාජ්‍ය ලේකම් මයික් පොම්පෙව්ගේ සංචාරය අවලංගු වේ.....

June 19, 2019

නොවැලක්විය තත්වයක් මත අමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් මයික් පොම්පෙඕ මහතාගේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය සිදුනොකෙරෙන බව ශ්‍රී ලංකාවේ අමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලය පවසයි.

 

අමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකවරයා මේ මස 24 වන දා සිට 30 වන දා අතර කාලය තුළදී සැලසුම් කර තිබූ ආසියානු සංචාරය තුළදී ශ්‍රී ලංකාවේද චාරිකාව සිදුකිරිමට නියමිතව තිබිණි.

 

නමුත්  අමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් මයික් පොම්පෙඕ මහතා, ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් මහතා සමඟ ජපානයේ G20 සමුළුවට සහභාගී වීමට නියමිත බැවින් ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කිරීමට නොහැකි බවත් ඒ පිළිබඳ තමන් කනගාටු වන බවත් ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම්වරයාප්‍රකාශ

 

 කර තිබේ....

Share on Facebook
Share on Twitter