ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමක්....

June 18, 2019

අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීම ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ වන විට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී පැවැත්වේ.

 

සෑම සතියකම අඟහරුවාදා දින අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීම පැවැත්වෙන අතර පසුගිය සතියේ එය නොපැවත්විණ.....

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018