චීන ජනාධිපති උතුරු කොරියාවේ දෙදිනක සංචාරයක්....

June 18, 2019

චීන ජනාධිපති ෂී ජින් පිං ලබන බ්‍රහස්පතින්දා
දින උතුරු කොරියාවේ දෙදින සංචාරයක් සඳහා
සහභාගි වීමට නියමිත බවට වාර්තාවනවා....

මෙහිදී චීන ජනාධිපතිවරයා උතුරු කොරියානු නායක කිම් ජෝන් අන් හමු වීමට නියමිත අතර එහිදී කොරියානු අර්ධද්වීපය
මුහුණදී ඇති ගැටලු සම්බන්ධයෙන්ද අවධානය යොමු කිරීමට
නියමිත බවට වාර්තාවෙන්නේ....

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload