පාසල් කිහිපයක් වැසේ....

June 11, 2019

පොසොන් උත්සවය වෙනුවෙන් ලබන 13 වනදා සිට 18 වනදා
දක්වා සතියක කාලයක් අනුරාධපුර , මිහින්තලේ සහ
තන්තිරිමලේ යන ප්‍රදේශවල පාසල් 11 වසා තැබීමට 
උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන  දෙපාර්තමේන්තුව විසින්  කටයුතු සූදානම්
කර ඇත....

ඒ පොසොන් උත්සව සමයේ විශේෂ රාජකාරි සදහා
පිට පළාත් වල සිට පැමිණෙන ආරක්ෂක අංශ නිළධාරීන්ට
නවාතැන් පහසුකම්  සැපයිම් වෙනුවෙනි....

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018

1/1