පණ්ඩිත් අමරදේව අසපුවේ ඉදිකිරීම් ජනපතිගේ නිරීක්ෂණයට.....

June 11, 2019

 

 

 

 

ආචාර්ය පණ්ඩිත් අමරදේව සංගීත අසපුවේ ඉදිකිරීම් කඩිනමින් නිමකර මෙම අගෝස්තු 31 වන දා වන විට එය ජනතා අයිතියට පවරා දීමට කටයුතු කරන ලෙස ජනාධිපතිතුමා අදාළ නිලධාරින්ට උපදෙස් දෙයි.

එම අසපුවේ ඉදිකිරීම් පිළිබඳ සොයා බැලීමේ නිරික්ෂණ චාරිකාවක ඊයේ (10) පස්වරුවේ නිරත වූ ජනාධිපතිතුමා එහිදී අදාළ නිලධාරින්ට මෙම උපදෙස් ලබා දුන්නේය.

පණ්ඩිත් අමරදේවයන් ජීවත්ව සිටිය දී කරන ලද ඉල්ලීමක් අනුව සහ එතුමාගේ අවමංගල්‍ය උත්සවයේ දී ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ලබාදුන් පොරොන්දුව අනුව 2017 වසරේ අගෝස්තු 28 වන දා මෙහි ඉදිකිරීම් ඇරඹිණි.

Share on Facebook
Share on Twitter