හිස්බුල්ලා සහ සාලි ආණ්ඩුකාරවරු ඉවත් වෙයි....

June 3, 2019

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් නැගෙනහිර ආණ්ඩුකාර හිස්බුල්ලා හා බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර අසාද් සාලිගේ ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපි පිළිගෙන තිබේ.

එම ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපි මීට සුළු වේලාවකට පෙර ජනාධිපතිතුමා විසින් භාරගත් බව ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය ට්වුටර් ගිණුමේ සඳහන්කර තිබේ.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload