රතන හිමියන් උපවාසය අත්හරී....

June 3, 2019

ඉල්ලීම් හතරක් මුල්කරගනිමින්  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පූජ්‍ය
අතුරලියේ රතන හිමියන් ආරම්භ කළ උපවාසය මීට සුළු
වේලාවකට පෙර අවසන් කර  ඇති බවට වාර්තා වනවා....

දින 04 ක් තිස්සේ සිදු කළ උපවාසය නිමකිරීමෙන් 
පසු උන්වහණ්සේ ප්‍රතිකාර සදහා රෝහල්ගත කර ඇත.....

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts