නවසීලන්තය කාසියේ වාසිය අත්කර ගනී..

June 1, 2019

ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ අද පැවැත්වීමට 
නියමිත නවසීලන්ත ශ්‍රී ලංකා අතර තරගයේ කාසිය
වාසිය  අත්පත් කරගත් නවසීලන්ත කණ්ඩායම
පළමුව පන්දු රැකීමට තීරණය කර ඇති බවට වාර්තාවේ...

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018