සාෆිට විරුද්ධව තවත් 11 ක්....

May 29, 2019

කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලේ ප්‍රසව හා නාරි වෛද්‍ය සෙයිගු සියාබ්දින් මොහොමඩ් සාෆි දඹුල්ල රෝහලේ රාජකාරි කළ සමයේ සිසේරියන් සැත්කම් සිදුකළ කාන්තාවන් 11 දෙනෙකු පැමිණ අද

 

 පෙරවරුවේ පමණ දඹුල්ල පොලීසියට හා දඹුල්ල මූලික රෝහලට පැමිණිලි ඉදිරිපත්කර ඇති බවට වාර්තා වේ...

මෙම මව්වරුන් 2013 වසරේ සහ 2015 වසර කාලය තුල දඹුල්ල මූලික රෝහලේ දරු ප්‍රසූති සඳහා නේවාසිකව නැවතී පසුව සිසේරියන් සැත්කම් මගින් දරුවන් ලැබූ මව්වරු බව පොලීසිය පවසයි...

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload