නීතීඥවරියක් අත්අඩංගුවට....

May 29, 2019

කොළඹ මහාධිකරණ පරිශ්‍රයේදී පොලිස් කොස්තාපල්වරියක 
විසින් නීතීඥවරියක පරීක්ෂා කිරීමට යාමේදී නීතීඥවරිය
ඊට විරෝදය පල කරමින් රාජකාරියට බාධා කිරීම මත
එම නීතීඥවරිය කෙසෙල්වත්ත පොලිසිය මගින් අත් අඩංගුවට 
ගෙන තිබෙනවා...

නීතීඥවරිය විසින් කොස්තාපල්වරියගේ අතද සූරා ඇති බවට 
සදහන්

 

 වන අතර සැකකාරිය අද අලුත් කඩේ මහෙස්ත්‍රාත්
අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි...

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018