දුම්රියේ ගැටීමෙන් පුද්ගලයෙක් මරුට....

May 29, 2019

අම්බලන්ගොඩ ,කහව ප්‍රදේශයේදී දුම්රියේ ගැටී පුද්ගලයෙක් ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇත....
 

 

38 හැවිරිදි මොහු බටපොල ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකු 
බවටයි වාර්තා වන්නේ.....

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts