විල්පත්තුව නැවත විභාගයට....

May 28, 2019

විල්පත්තු රක්ෂිත වනාන්තර කලාපය තුළ තිබෙන අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත් කිරීමේ නියෝගයක් ඉල්ලා ගොනුකර ඇති පෙත්සමක් නැවත විභාග කිරීම සඳහා අභියාචනාධිකරණය දින නියම කර තිබේ.

පරිසර යුක්ති කේන්ද්‍රය මගින් ඉදිරිපත් කළ මෙම පෙත්සම මුලින්ම අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු මහින්ද සමයවර්ධන මහතා ඉදිරියේ විභාග කොට අවසන් කර තිබු අතර එහි තීන්දුව අගෝස්තු මස 6 වනදා ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතව තිබිණි.

එහෙත් එහි තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට විනිසුරු මහින්ද සමයවර්ධන මාහතා අකමැත්ත පළ කිරීම හේතුවෙන් එම නඩුව නැවත විභාග ලෙස අභියාචනාධිකරණයේ සභාපති වරයා නියම කර තිබේ.

ඒ අනුව අදාළ පෙත්සම නැවත විභාගය සඳහා අද ජනක් ද සිල්වා සහ. නිශ්ශංක බන්දුල කරුනාරත්න යන අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ කැඳවනු ලැබූ අතර එහිදී එම පෙත්සමට අදාළ නැවත විභාගය ජුලි මස 31 දා පැවැත්වීමට නියම කර ඇත.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018