මහසොන් බලකායේ අමිත් හෙට දක්වා රිමාන්ඩ්...

May 28, 2019

ආගම් සහ ජාතීන් අතර පවතින සහජීවනයට බාධා වන ආකාරයේ අදහස් අන්තර්ජාලය හරහා මුදා හල බවට සැකපිට අත්අඩංගුවට ගැනුණු මහසොන් බලකායේ ප්‍රධානි අමිත් වීරසිංහ හෙට දින දක්වා තවදුරටත් රිමාන්ඩ් භාරයේ තැබීමට කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියම කළේය.

 

 

කොළඹ දකුණ දූෂණ මර්ධන කොට්ටාශයේ මගින් අමිත් වීරසිංහ ඉකුත් දා අත් අඩංගුවට ගනු ලැබීය. රිමාන්ඩ් භාරයේ පසුවූ එම සැකකරු අද කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් ශලනි පෙරේරා මහත්මිය හමුවට පමුණුවනු ලැබීය.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018