මත්ද්‍රව්‍ය මර්දනයට අදාළ වැඩපිළිවෙළ පුළුල් කෙරේ...

May 28, 2019

ජූනි 22 වනදා සිට ජාතික මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ සතියක් ද ප්‍රකාශයට පත් කරයි.

මත්ද්‍රව්‍ය මර්දන වැඩපිළිවෙළ තවදුරටත් ශක්තිමත් කරමින් ඊට අදාළ වැඩසටහන් පුළුල් කිරීමට තීරණය කෙරේ.

ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි ජූනි 22 වනදා සිට ජූලි 01 වනදා දක්වා ජාතික මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ සතියක් ද ප්‍රකාශයට පත් කරමින් දීප ව්‍යාප්තව ගෙන යන වැඩසටහන් විධිමත්ව සහ කාර්යක්ෂම කිරීමට නියමිතය.

මත්ද්‍රව්‍ය පාලනය සහ අපරාධ අවම කිරීමට අදාළ පනත් කෙටුම්පත් පිළිබඳ ජනාධිපති ලේකම් උදය ආර්. සෙනෙවිරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ (27) පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී පැවැති සාකච්ඡාවකදී මේ පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡාවට ලක් විය.

සුරාබදු ආඥා පනත හා විෂ මත්ද්‍රව්‍ය ආඥා ප

 

 

 

 

නත සංශෝධනය, බන්ධනාගාරවල ආරක්ෂාව, මත්ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහිවූවන් පුනරුත්ථාපනය මෙන්ම රස පරික්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ මත්ද්‍රව්‍ය විශ්ලේෂණයට අදාළ ගැටලු ආදිය ද මෙහිදී සාකච්ඡාවට බඳුන් කෙරිණි.

Share on Facebook