තෙරේසා ඉවත් වෙයි....

May 25, 2019

බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති තෙරේසා මේ සිය ධුරයෙන් ඉවත් වන බව නිල වශයෙන් නිවේදනය කිරීමත් සමග කොන්සවේටිව් පක්ෂයේ සහ බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති තනතුර සඳහා නව තරගකාරීත්යක් ඇති වී තිබේ.

 

ජුනි මස 7 වැනිදා තමා පක්ෂ නායක පදවියෙන් ඉවත් වන බවයි, අගමැතිනිය ඊයේ නිවේදනය කළේ.  බ්‍රෙක්සිට් ක්‍රියාවලිය මුල් කරගනිමින් අගමැතිනිය සහ පාලක කන්සර්වේටිව් පක්ෂයේ සෙසු සාමාජිකයන් අතර දැඩි මතභේද පැවතිණ.

 

 

කෙසේ වෙතත්, එළඹෙන ජුලි මස අගභාගය වන විට නව නායකයෙකු තෝරා පත් කර ගන්නා බවත්, එලෙස නව නායකයෙකු තෝරා ගන්නා තෙක් තෙරේසා මේ සිය ධුරයේ රැඳී සිටින බවත්, වාර්තා වෙයි.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts