කාවින්ද ජයවර්ධන ඉවත් වෙයි...

May 24, 2019

රිෂාඩ් බදියුදීන් අමාත්‍යවරයාට එරෙහි  චෝදනාව
ඇතුලු අප්‍රේල් 21 වනදා  සිදුවූ ප්‍රහාරය සම්බන්ධ 
සිදුවීම සොයා බැලීමට පත් කරනු ලැබූ පාර්ලිමේන්තු 
තේරීම් කාරක සභාවෙන් කාවින්ද ජයවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා
ඉල්ලා අස් වී ඇති බවට අද දින කතානායකවරයා
පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවා.....

 

ඒ අනුව එම කමිටුව සදහා අමාත්‍ය වෛද්‍ය

 

 


රාජිත සේනාරත්න මහතා සහ වෛද්‍ය නලින්ද
ජයතිස්ස මහතා පත් කෙරිණ...

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018