නව ගුවන් පාලම් 2ක්.....

May 23, 2019

 

කොහුවල සහ පේරාදෙණිය - ගැටඹේ මංසන්ධි ආශ්‍රිතව ගුවන් පාලම් ඉදිකිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

 

රථවාහන තදබදය අවම කිරීම මෙහි අරමුණයි. හංගේරියානු රජයේ ණය ආධාර යටතේ මෙය ඉදි කෙරේ.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts