රංගන ශිල්පී රයන් වෑන් රූයන් මුදා හැරේ....

May 9, 2019

රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගතව සිටි රංගන ශිල්පී රයන් වෑන් රූයන්ට රුපියල් 4000ක දඩයක් ගෙවීමට නියම කර අද දින මුදා හැරේ.

 

ගංජා ප්‍රවාහනය කිරීමේ චෝදනාවක් සම්බන්ධයෙන් රංගන ශිල්පී රයන් වෑන් රූයන් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර තිබිණ. 

 

අද(09) මාතර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව රුපියල් 4000ක දඩයක් ගෙවීමට නියම කර නිදහස් කළ බව වාර්තාවේ

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018