ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම දිවයිනෙන් පිටත් වෙයි...

May 7, 2019

ලෝක කුසලාන තරඟාවලියට සහභාගී වීම සදහා
 මෙරට ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අද පෙරවරුවේ එංගලන්තය 
බලා පිටත් විය....
මොවුන්ගේ ආරක්ෂාව දැඩි කිරීමට  ශ්‍රී ලංකා
ක්‍රිකට් ආයතනය  පියවර ගෙන තිබුණා...
මෙවර කණ්ඩායම් නායකත්වය ක්‍රීඩක දිමුත් 
කරුණාරත්න හොබවන අතර තරඟාවලිය මෙමස
30 වනදා ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි...

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter