ආයුධ ලබා දීමේ කාලය දීර්ඝ කෙරේ....

May 6, 2019

නීති විරෝධී කඩු, කිනිසි හා උල් පිහි ආදිය පොලිස් ස්ථානය වෙත බාර දීමට තිබු කාලය පැය 48 කින් දීර්ඝ කෙරුණු අතර

එය අද රත්‍රී 12 ට අවසන්වීමට නියමිතව තිබිණ.

 

මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ, පොලීස් මුලස්ථානයයි.

 

 

සිදුකල සෝදිසි මෙහෙයුම් වලදී මෙවැනි නීති විරෝධී ආයුධ රැසක් සොයා ගැනීමට ආරක්ෂක අංශයන් සමත් විය.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts