පුරා වස්තු සෙවූ සිව්දෙනෙක් අත්අඩංගුවට....

May 3, 2019

ඌරුබොක්ක ,මොලොග්ගමුව ප්‍රදේශයේ පුරා වස්තු ලබා 
ගැනීමේ අරමුණින් කැණීම් සිදු කරමින් සිටි පුද්ගලයින් 4 දෙනෙකු පොලිසිය විසින් අත් අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා...

මොවුන් සතුව තිබී කැණීම් සදහා යොදා ගත් උපකරණ
සහ පූජා භාණ්ඩ පොලිස් භාරයට ගෙන ඇති අතර 
මොවුන් ගාල්ල පදිංචිකරුවන් බවටයි වැඩි දුරටත් 
වාර්තා වන්නේ...

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload