සෙබලෙක් සියදිවි හානි කර ගනී....

April 4, 2019

31 හැවිදිරි විශේෂ කාර්ය බලකායේ සෙබලෙකු අද උදෑසන වෙඩි තබා
ගෙන සියදිවි හානිකර ගෙන තිබෙනවා....
මොහු රාජකාරි කටයුතු වල නිරතව සිටියදී
සියදිවි හානි කර ගෙන ඇති අතර සිය දිවි හානි කර ගැනීමට
හේතුවක් අනාවරණය වී නැත....

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts