පළාත් සහ දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට අද වැසි තත්ත්වයක්...

April 4, 2019

ඌව ,මධ්‍යම ,සබරගමුව සහ බස්නාහිර යන පළාත් වලටත්
ගාල්ල,මාතර,මන්නාරම සහ වවුනියාව දිස්ත්‍රික්ක වලටත් 
අද පස්වරු 2 න් පසු වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය 
හැකි බවට කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි....

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts