ක්‍රීඩක දිමුත්ට ඇප....

April 1, 2019

බීමතින් රිය පදවා අනතුරක් සිදු කිරීමේ වරදට
අත් අඩංගුවට පත් වූ ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායක
දිමුතු කරුණාරත්න රුපියල් ලක්ෂය බැගින් වූ
ශරීර ඇප 2 ක් මත මුදාහැරීමට කොළඹ රථවාහන
අධිකරණය අද නියෝග කළා...

තවද මොහුගේ රියදුරු බලපත්‍රද තාවකාලිකව 
අත්හිටුවා ඇත...

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts