වැසි රහිත කාලගුණය තවදුරටත්....

March 26, 2019

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශ වල මේ වන විට වැසි රහිත කාලගුණයක් පවතී....

විශේෂයෙන්ම දිවයින වටා පවතින මුහුදු ප්‍රදේශ වල වැසි 
රහිත කාලගුණයක් දැක ගත හැකි අතරම බස්නාහිර ,
සබරගමුව , වයඹ සහ මධ්‍යම පළාත් වල උදෑසන
කාලයේදී මීදුම් සහිත  තත්ත්වයක් දැක ගත හැකි 
බවත් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි...

තවද මෙකි තත්ත්වය තුළ ප්‍රමාණවත් ලෙස ජලය 
පානය කරන 
 ලෙසත් සෙවන ස්ථාන වල රැදී සිටින ලෙසත් 
කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි..

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018