තවත් බීඩි තොගයක් මුහුදේ පා වෙමින් තිබියදී සොයා ගැනේ....

March 26, 2019

උඩප්පුව මුහුදු ප්‍රදේශයේ සිදු කළ සෝදිසි කිරීමකදී
මුහුදේ පාවෙමින් තිබියදී බීඩි කොළ කිලෝග්‍රෑම් 1232.5 ක්
නාවික හමුදාව විසින් සොයා ගෙන තිබෙනවා....

මෙම බීඩි තොගය නීති විරෝධී ලෙස මෙරටට ගෙන ඒමට 
තැත් කිරීමක් ලෙස මුහුදේ පා කිරීමට කටයුතු කරන්නට
ඇතැයි සැක පළ කෙරෙන අතර ඉදිරි පරීක්ෂණ  කටයුතු 
සඳහා සින්නපාඩු රේගු කාර්යාලය වෙත භාර දීමට කටයුතු 
කර ඇත....

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018